Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2018

        “BẢN THỎA THUẬN KHÁCH HÀNG”

V/v: Cung cấp dịch vụ Robot và ủy quyền giao dịch

Kinh gửi quý khách hàng !

Liên quan đến việc ủy quyền giao dịch và việc khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ mà nhà cung cấp dịch vụ Robot (EA) giao dịch cung cấp. 

Khách hàng gọi tắt là (anh/chị) muốn thỏa thuận với người đại diện quản lý dịch vụ Robot về việc có liên quan đến ủy quyền giao dịch. Theo quan điểm chung, có nhiều chiến lược kinh doanh khác nhau và hầu hết chúng ta đều có chung quan điểm về cách giao dịch kèm khối lượng giao dịch tùy chọn. Tuy nhiên, hầu hết tất cả chúng ta đều đồng thuận quan điểm chấp nhận rủi do thua lỗ lên tới 2% quỹ tiền gửi của tài khoản trên mỗi lệnh giao dịch. Bằng cách này, ngay cả khi một số giao dịch của bạn không thành công, bạn sẽ không mất tất cả tiền của bạn và sẽ cóvà sẽ có thể tiếp tục giao dịch.

Ví dụ: 

Nếu bạn gửi tiền là 1.000 đô la, rủi ro không quá 10 đến 20 đô la (1-2% tài khoản) trên một giao dịch.

TIẾP CẬN RỦI DO:

  •  Mức thấp: Rủi ro không quá 2% tiền gửi của bạn cho một giao dịch;
  • Trung Bình: Rủi ro từ 2 đến 5% tiền gửi của bạn cho một giao dịch;
  • Mức cao: Rủi ro lớn hơn 5% tiền gửi của bạn cho một giao dịch;

 

Mô hình ngang hàng: Có nghĩa, khi bạn giao dịch 1 quỹ đàu tư với 1 con số cụ thể tương tự với 30000$. Quy trình đc mô phỏng như sau:

ID thứ nhất: 5000$ cài đặt lots giao dịch 0.03 EUR/USD & 0.02 USD/JPY

ID thứ hai: 5000$ cài đặt lots giao dịch 0.03 EUR/USD & 0.02 USD/JPY

ID thứ ba: 5000$ cài đặt lots giao dịch 0.03 EUR/USD & 0.02 USD/JPY

ID thứ tư: 5000$ cài đặt lots giao dịch 0.03 EUR/USD & 0.02 USD/JPY

ID thứ năm: 5000$ cài đặt lots giao dịch 0.03 EUR/USD & 0.02 USD/JPY

ID thứ sáu: 5000$ cài đặt lots giao dịch 0.03 EUR/USD & 0.02 USD/JPY

 

Về cơ bản, thông số cài đặt trên sẽ tạo lợi nhuận như sau, đồng thời tiếp cận rủi do có thể ngang nhau. Trong mô hình này chúng tôi sẽ tiến hành cài đặt sắp xếp chỉ số có liên quan tương đồng nhau, Với mô hình này sẽ tối ưu lợi nhuận đồng nghĩa các tài khoản chịu ảnh hưởng thị trường ngang nhau. Phương pháp này được áp dụng khi nhà đầu tư có một lượng quỹ dụ trữ bên ngoài để sẵn sàng cứu trợ tài khoản khi gặp sự cố.

 

Nội dung thỏa thuận như sau:

Sau khi khi thỏa thuận chúng tôi đã đưa ra quyết định rằng tôi sẽ áp dụng mô hình phân quỹ nêu trên và đồng ý ủy quyền giao dịch cho ông ,với số tiền quỹ…………….. USD tôi sẽ trực tiếp ký quỹ vào số hợp ID người dùng của tôi theo sự chỉ định và chuyển giao mã giao dịch cho người đại diện quản lý hạng mục đầu tư là ông Vũ Hà Nam quản lý. Tôi yêu cầu ông Vũ Hà Nam [đại diện quản lý đầu tư] dùng số tiền kỹ quỹ trên để tiến hành công việc đầu tư hiệu quả. Hai bên thống nhất sẽ chia lợi tức mỗi tuần một lần vào cuối ngày mỗi thứ sáu (nếu có).

Việc khấu trừ chi phí quản lý sẽ dựa trên tổng số lợi nhuận trên tổng quỹ tiền gửi sẽ được thanh toán cho ông Vũ Hà Nam bởi [Người đại diện khách hàng]. Trong quá trình thực hiện giao dịch tôi cam kết sẽ không thực hiện bất kỳ khoản rút nào trong suốt quá trình điều tiết tài khoản khi sự cố diễn ra và chỉ rút lợi nhuận hoặc quỹ khi lệnh được giải phóng tới 80% áp lực. Nếu việc rút quỹ trái nguyên tắc vì một lý do nào đó sảy ra toàn bộ đội nhóm chúng tôi sẽ chiu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Nhà đầu tư có thể thông báo tới người đại diện tài khoản về việc rút cổ phần quỹ đầu tư sẽ được chấp thuận và được thực hiện trong thời gian 2 tuần đến 1 tháng trong trường hợp các lệnh được giải phóng 90% và được thông báo cho phép rút bởi người quản trị tài khoản khi chúng tôi nhận thấy không còn áp lực nguy hiểm tài khoản. Nếu trường hợp lệnh giao dịch vẫn còn và phát sinh lai thì nhà đầu tư sẽ không được tính lãi vào tuần cuối cùng khi được sự chấp thuận rút quỹ bỏi nhà quản trị cùng toàn thể đội nhóm.

Phía [Người đại diện quản lý đầu tư] ông Vũ Hà Nam chịu trách nhiệm tiếp nhận số ID trên và thực hiện các biện pháp giao dịch để nhanh chóng phát sinh lợi nhuận về cho đội nhóm và có trách nhiệm giám sát chặt chẽ công việc có liên quan. Khi gặp bất kể tình huống xấu nào có nguy cơ sảy ra thì phải có trách nhiệm theo sát và cảnh báo tới toàn đội nhóm để nhanh chóng đề xuất chiến lược ứng cứu kịp thời. Nếu sảy ra sai sót không đúng theo quy ước trên, thì ông Vũ Hà Nam sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước toàn đội nhóm.

Biên bản soạn thảo này sẽ được photo thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. Sau khi hoàn thành việc khắc phục sự cố rửi do, biên bản này sẽ ngay lập tức vô hiệu hóa. Hai bên sẽ chính thức hết trách nhiệm lẫn nhau, việc tiếp tục ủy quyền đầu tư sẽ tiếp tục được ký kết mới (nếu có).

Trân trọng,